採用資料截止至: 2023-09-03
姓名 Handicap Index
CHAN CHIU KAI JUDY 26.8
CHEUNG LUI SAU MAN 23.9
CHEUNG SZE MAN 11.6
CHOI YEUNG LAI CHUN 30.2
GUO NA 22
LAI TONG FUNG SHAN EDIT 29.7
LEUNG SIU LAN 25.6
PAU CHEUNG KWAI LAN 21.1
PENG YING 7.1
TANG XIAO RONG 14.1
TSANG CHAN MEI HEUNG 24.6
TSANG PUI LING POLLY 22.2
TSE BO MING MIRANDA 23.2
TSOI CHIU HAU CHU 25